موریانه های چوبی

دير آمدي موسي دوره ی اعجازها گذشته است عصايت را به چارلي چاپلين هديه كن كه كمي بخنديم.

 

 

 

 

Prostitution
size: 50*70
design by: ali romani


فحشـــــــــــــــا
اندازه: 50*70
طـــراحی: علی رومانی

+ نوشته شده در  شنبه پنجم اردیبهشت ۱۳۹۴ساعت 13:31  توسط ali romani  | 

 

 

 

 

چاپ شده در روزنامه شرق 94/1/17

Internet Addiction
Size: 50*70
Design by: Ali Romani

اعتیاد به اینترنت
اندازه: 50*70
طـــراحی: علی رومانی

+ نوشته شده در  دوشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۴ساعت 12:8  توسط ali romani  | 

 

 

 

 

Mine
size: 50*70
design by: ali romani

میـــــــــــــــــن
اندازه: 50*70
طـــراحی: علی رومانی

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۴ساعت 21:14  توسط ali romani  | 

 

 

 

 

 

Tehran
size: 50*70
design by: ali romani

تهــــــــــــــران
اندازه: 50*70
طـــراحی: علی رومانی

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم فروردین ۱۳۹۴ساعت 19:10  توسط ali romani  | 

 

 

 

 

Hanging
size: 50*70
design by: ali romani

اعــــــــــــــــدام
اندازه: 50*70
طـــراحی: علی رومانی

+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۴ساعت 18:52  توسط ali romani  | 

مطالب قدیمی‌تر