موریانه های چوبی

دير آمدي موسي دوره ی اعجازها گذشته است عصايت را به چارلي چاپلين هديه كن كه كمي بخنديم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My Homeland Women
size: 50*70
design by: ali romani

زنان سرزمین من
اندازه: 50*70
طـــراحی: علی رومانی

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم مهر 1393ساعت 16:34  توسط ali romani  | 

 

 

 

 

Self Poster
size: 50*70
design by: ali romani

پوستر شخصی
اندازه: 50*70
طـــراحی: علی رومانی

+ نوشته شده در  شنبه بیست و ششم مهر 1393ساعت 23:43  توسط ali romani  | 

 

 

 

 

 

چاپ شده در روزنامه شرق 93/7/20

Peace
size: 50*70
design by: ali romani
صلح
اندازه: 50*70
طـــراحی: علی رومانی

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم مهر 1393ساعت 11:28  توسط ali romani  | 

 

 

 

 

 

extremism
size: 50*70
design by: ali romani

افـــــــــــــــــراط گرایی
اندازه: 50*70
طـــراحی: علی رومانی

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم مهر 1393ساعت 23:33  توسط ali romani  | 

 

 

 

 

MY Black World
size: 50*70
design by: ali romani

دنیای سیـــــــــــاه من
اندازه: 50*70
طـــراحی: علی رومانی

+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم مهر 1393ساعت 23:42  توسط ali romani  | 

مطالب قدیمی‌تر