موریانه های چوبی

دير آمدي موسي دوره ی اعجازها گذشته است عصايت را به چارلي چاپلين هديه كن كه كمي بخنديم.

 

 

 

 

 

female genital mutilation
size: 50*70
design by: ali romani

ختنه زنان
اندازه: 50*70
طـــراحی: علی رومانی

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم مرداد 1393ساعت 12:43  توسط ali romani  | 

 

 

 

 


چاپ شده در روزنامه شرق 93/5/4

Dirty Peace
size: 50*70
design by: ali romani

صــــــلح کثیف
اندازه: 50*70
طـــراحی: علی رومانی

+ نوشته شده در  شنبه چهارم مرداد 1393ساعت 10:47  توسط ali romani  | 

 

 

 

 

A Soldier's Wish
size: 70*50
design by: ali romani

آرزوی یک سرباز
اندازه: 70*50
طـــراحی: علی رومانی

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم مرداد 1393ساعت 13:8  توسط ali romani  | 

 

 

 

 

 

Fire
size: 50*70
design by: ali romani

آتــــــــــــــــش
اندازه: 50*70
طـــراحی: علی رومانی

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم تیر 1393ساعت 14:34  توسط ali romani  | 

 

 

 

 

 

make music, not war
size: 70*50
design by: ali romani

موسیقی بسازیم، نه جنگ
اندازه: 70*50
طـــراحی: علی رومانی

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393ساعت 23:59  توسط ali romani  | 

مطالب قدیمی‌تر