موریانه های چوبی

دير آمدي موسي دوره ی اعجازها گذشته است عصايت را به چارلي چاپلين هديه كن كه كمي بخنديم.

 

 

 

 

 

دهم دسامبر، روز جهانی پیشگیری از خودکشی

World Suicide Prevention Day
size: 50*70
design by: ali romani

روز جهانی پیشـــــــــگیری از خودکشی
اندازه: 50*70
طـــراحی: علی رومانی

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393ساعت 14:34  توسط ali romani  | 

 

 

 

 


چاپ شده در روزنامه شرق 93/6/18 با کمی تغییر

censorship
size: 50*70
design by: ali romani

سانســــــــور
اندازه: 50*70
طـــراحی: علی رومانی

+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم شهریور 1393ساعت 11:56  توسط ali romani  | 

 

 

 

 

 

Poverty
size: 50*70
design by: ali romani

فقـــــــــــــــــــر
اندازه: 50*70
طـــراحی: علی رومانی

+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم شهریور 1393ساعت 19:59  توسط ali romani  | 

 

 

 

 

 

cybers.e.x
size: 50*70
design by: ali romani

ســـــ . ــــــکــــ . ــــس مجازی
اندازه: 50*70
طـــراحی: علی رومانی

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم شهریور 1393ساعت 11:47  توسط ali romani  | 

 

 

 

 

 

 

 

چاپ شده در روزنامه شرق 93/6/8

Environment
size: 50*70
design by: ali romani

مـــحیط زیست
اندازه: 50*70
طـــراحی: علی رومانی

+ نوشته شده در  شنبه هشتم شهریور 1393ساعت 13:8  توسط ali romani  | 

مطالب قدیمی‌تر