موریانه های چوبی

دير آمدي موسي دوره ی اعجازها گذشته است عصايت را به چارلي چاپلين هديه كن كه كمي بخنديم.

 

 

 

 

 

cybers.e.x
size: 50*70
design by: ali romani

ســـــ . ــــــکــــ . ــــس مجازی
اندازه: 50*70
طـــراحی: علی رومانی

+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم شهریور 1393ساعت 11:47  توسط ali romani  | 

 

 

 

 

 

 

 

چاپ شده در روزنامه شرق 93/6/8

Environment
size: 50*70
design by: ali romani

مـــحیط زیست
اندازه: 50*70
طـــراحی: علی رومانی

+ نوشته شده در  شنبه هشتم شهریور 1393ساعت 13:8  توسط ali romani  | 

 

 

 

 

 

Terrorism
size: 50*70
design by: ali romani

تروریســـــــــم
اندازه: 50*70
طـــراحی: علی رومانی

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم شهریور 1393ساعت 22:22  توسط ali romani  | 

 

 

 

 

 

Hanging
size: 50*70
design by: ali romani

اعــــــــــــــدام
اندازه: 50*70
طـــراحی: علی رومانی

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم شهریور 1393ساعت 22:29  توسط ali romani  | 

 

 

 

 


چاپ شده در روزنامه شرق 93/5/28 به مناسبت سالروز کودتای بیست و هشت مرداد

general
size: 50*70
design by: ali romani

ژنرال
اندازه: 70*50
طـــراحی: علی رومانی

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم مرداد 1393ساعت 13:20  توسط ali romani  | 

مطالب قدیمی‌تر