موریانه های چوبی

دير آمدي موسي دوره ی اعجازها گذشته است عصايت را به چارلي چاپلين هديه كن كه كمي بخنديم.

 

 

 

 

چاپ شده در روزنامه شرق 93/9/5

Negotiations
size: 50*70
design by: ali romani

مذاکرات
اندازه: 50*70
طـــراحی: علی رومانی

+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم آذر 1393ساعت 10:49  توسط ali romani  | 

 

 

 

 

اول آذر ماه سالگرد قتل های زنجیره ای

Serial killings
size: 50*70
design by: ali romani

قتل های زنجیره ای
اندازه: 50*70
طـــراحی: علی رومانی

+ نوشته شده در  شنبه یکم آذر 1393ساعت 14:23  توسط ali romani  | 

 

 

 

 

poverty
size: 50*70
design by: ali romani

فقــــــــــــــــــر
اندازه: 50*70
طـــراحی: علی رومانی

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393ساعت 15:2  توسط ali romani  | 

 

 

 

 

 

 

 

Sexism
size: 50*70
design by: ali romani

تبعیض جنــسی
اندازه: 50*70
طـــراحی: علی رومانی

+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم آبان 1393ساعت 18:3  توسط ali romani  | 

 

 

 

 

 

Sexism
size: 50*70
design by: ali romani

تبعیض جنــسی
اندازه: 50*70
طـــراحی: علی رومانی

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم آبان 1393ساعت 23:17  توسط ali romani  | 

مطالب قدیمی‌تر