موریانه های چوبی

دير آمدي موسي دوره ی اعجازها گذشته است عصايت را به چارلي چاپلين هديه كن كه كمي بخنديم.

 

 

 

 

Wi-Fi
size: 50*70
design by: ali romani

وای فــــــــــای
اندازه: 50*70
طـــراحی: علی رومانی

+ نوشته شده در  شنبه هشتم فروردین ۱۳۹۴ساعت 22:6  توسط ali romani  | 

 

 

 

 

چاپ شده در روزنامه شرق 93/12/24 با اندکی تغییر
Conversation
Size: 50*70
Design by: Ali Romani
مکالــــــــــــمه
اندازه: 50*70
طـــراحی: علی رومانی

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳ساعت 10:37  توسط ali romani  | 

 

 

 

 

Economy
size: 50*70
design by: ali romani
اقتصــــــــــــاد
اندازه: 50*70
طـــراحی: علی رومانی

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۳ساعت 17:0  توسط ali romani  | 

 

 

 

 

 

Prostitution
Size: 50*70
Design by: Ali Romani

فحشـــــــــــا
اندازه: 50*70
طـــراحی: علی رومانی

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 22:14  توسط ali romani  | 

 

 

 

 

 

Poverty
Size: 50*70
Design by: Ali Romani

فقـــــــــــــــــــر
اندازه: 50*70
طـــراحی: علی رومانی

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت 18:4  توسط ali romani  | 

مطالب قدیمی‌تر