موریانه های چوبی

دير آمدي موسي دوره ی اعجازها گذشته است عصايت را به چارلي چاپلين هديه كن كه كمي بخنديم.

 

 

 

 

 

چاپ شده در روزنامه شرق 93/9/27 با اندکی تغییر و اصلاح

oil
size: 50*70
design by: ali romani

نـــــــــــــــفت
اندازه: 50*70
طـــراحی: علی رومانی

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم آذر 1393ساعت 11:22  توسط ali romani  | 

 

 

 

 

 

Islamic Awakening
size: 50*70
design by: ali romani

بیـــــــــــــــــداری اسلامی
اندازه: 50*70
طـــراحی: علی رومانی

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393ساعت 12:25  توسط ali romani  | 

 

 

 

 

 

Racism 
size: 50*70
design by: ali romani

نــــــژاد پرستی
اندازه: 50*70
طـــراحی: علی رومانی

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم آذر 1393ساعت 12:28  توسط ali romani  | 

 

 

 

 

Student Day 
size: 50*70
design by: ali romani

روز دانشــــجو
اندازه: 50*70
طـــراحی: علی رومانی

+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم آذر 1393ساعت 12:4  توسط ali romani  | 

 

 

 

 

Internet
size: 50*70
design by: ali romani

اینتــــــــــــرنت
اندازه: 50*70
طـــراحی: علی رومانی

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم آذر 1393ساعت 22:5  توسط ali romani  | 

مطالب قدیمی‌تر